Logo

 Aktuality 

Vzájemná spolupráce radnic s podnikateli je pro budoucí rozvoj podnikatelských investic zásadní

21. 12. 2016

Radnice by se měly více zaměřit na komunikaci, podporu a vzájemnou spolupráci s podnikateli ve svém okolí a to i přesto, že ve většině měst a obcí je vztah veřejné správy a podnikatelů na dobré úrovni. Na tom se shodli účastníci diskusního setkání Města pro byznys na téma budoucí rozvoj měst a obcí na základě podnikatelských investic, které se konalo u příležitosti zahájení nového ročníku výzkumu.

V oblasti rozvoje podnikatelských investic se mohou starostové obrátit také na agenturu CzechInvest, která má ve svém portfoliu nové i osvědčené programy na podporu a rozvoj podnikání v České republice. Rozsah služeb agentury a nové programy přišel starostům představit ředitel regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj Patrik Reichl. Více než však o prezentaci šlo o řízenou diskusi se zúčastněnými zástupci měst a obcí, kteří dali jasně najevo, že spolupráce s podnikateli v jejich okolí je pro ně zásadní a v žebříčku priorit jí patří příčky nejvyšší. Do budoucna je tedy jasné, že spolupráce a budoucí rozvoj podnikatelských investic půjdou ruku v ruce. Na to reaguje i agentura na podporu a rozvoj podnikání, která se do spolupráce se starosty vložila ještě intenzivněji a koncepčněji.

Prezentaci CzechInvestu o nových programech a podpoře a rozvoji podnikání naleznete zde.

Investičně atraktivní region = nová kategorie Města pro byznys

Agentura CzechInvest se nově stala partnerem výzkumu a společně s klasickým hodnocením přináší novou a samostatnou kategorii s názvem Investičně atraktivní region. V kategorii bude hodnocen přístup místních samospráv vůči podnikům a připravenost podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Přihlášku je možné odesílat až do 25. ledna 2017 na adresu mestoprobyznys@czechinvest.org. Hodnocen bude například přístup radnice ke kvalitě výuky na základních školách, investice do přípravy podnikatelské infrastruktury či podpora podnikání formou provozování podnikatelských inkubátorů. Cílem nové kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu.

V této souvislosti jsme se rozhodli Patrika Reichla zeptat na pár otázek, kterými by osvětlil nově vzniklou spolupráci s výzkumem, novou soutěžní kategorii i nové programy na rozvoj podnikatelského prostředí.

Proč se CzechInvest rozhodl zapojit a stát se partnerem výzkumu Město pro byznys?
Posláním agentury CzechInvest je podporovat podnikání a příliv investic. S podnikáním a investicemi je pevně spjato i prostředí, ve kterém působí. Jinými slovy, CzechInvest nabízí podnikatelům z České republiky ale i z celého světa podnikatelské prostředí jako celkový produkt. Tento produkt je tvořen jednotlivými regiony, městy a obcemi. Proto lokální kvalita a připravenost podnikatelského prostředí, ale také přístup představitelů měst a obcí předurčují úspěšnost naší snahy umístit nové či rozvíjet stávající investice v daném regionu. Myslíme si, že ti nejlépe připravení si zaslouží uznání a hlavně se stávají vzorem pro ostatní obce. To je hlavním důvodem, proč CzechInvest vyhlásil novou soutěžní kategorii Investičně atraktivní region.

Co přináší nová, tentokráte čistě soutěžní a dobrovolná kategorie a proč jsou zvolena daná kritéria a na základě čeho se budou města/mikroregiony hodnotit?
Kategorie Investičně atraktivní region má předně soutěžní charakter. Mohou se do ní přihlásit jednotlivé obce jakékoliv velikosti, ale také sdružení obcí. Cílem je podle předem stanovených kritérií zhodnotit region, který se nejlépe v předchozím roce věnoval podpoře a zdokonalování podnikatelského prostředí a spolupracoval se soukromým sektorem v oblasti rozvoje podnikání na svém území. Hodnotíme především podle kritérií, která mají vedení měst a obcí ve svých rukou, například úroveň harmonizace výuky na základních školách s potřebami lokálního trhu práce, pravidelná spolupráce vedení obcí s podnikatelskou sférou, velikost investic do školství, apod., nikoli podle kritérií, která nemohou ovlivnit, jako je třeba vzdálenost od letiště nebo dálnice. Do hodnocení budou zapojeni také regionálně významní partneři jako například krajské hospodářské komory, regionální rozvojové agentury a zástupci krajských úřadů.

A jako poslední, jak mohou radnice a vůbec celé kraje zlepšit spolupráci a komunikaci s podnikateli a jakou roli zde hraje právě spolupráce v rámci nových programů CzechInvestu?
Na mnohých radnicích komunikace s podnikateli již dnes velmi dobře funguje a představitelé těchto obcí si spolupráci pochvalují. Funguje zde sounáležitost místních firem s regionem, ve kterém působí. Nejde však jen o sponzoring ale také o zapojení expertů působících ve firmách, kteří napomáhají obcím například při rozvoji základních škol, jejich dalšího směřování a odborné výchově žáků. Naším cílem je takovéto aktivity podporovat a šířit dobrou praxi mezi další obce. K tomuto účelu slouží i náš vzdělávací program Investment Academy, na kterém představitelům obcí předáváme své know-how získané ze spolupráce s podnikateli a zahraničními investory. Vedení obcí a jejich úředníci tak mají možnost získat informace o formách podpory investičních projektů, budování podnikatelské infrastruktury jako jsou průmyslové zóny, podnikatelské inkubátory apod. Ukazujeme zástupcům obcí, jak nejlépe se prezentovat před potenciálním investorem. Jak komunikovat a informovat o hospodářské stránce obcí prostřednictvím internetu. Od příštího roku také začneme vydávat vlastní zpravodaj Region report určený představitelům municipalit, kde budeme sdílet aktuality o investičních trendech, možnostech podpory budování podnikatelské infrastruktury a dále prezentovat úspěšné municipální projekty. První číslo očekáváme v lednu 2017.

Součástí setkání bylo také téma finanční situace měst a obcí v České republice. Toto téma představila Věra Kameníčková, zástupce odborného garanta výzkumu CRIF - Czech Credit Bureau. Její prezentaci naleznete zde.

Zpět
© 2019 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2019