Logo

 Aktuality 

V energetice mohou obce šetřit i inovovat

23. 4. 2018

Slyšeli jste už o metodě EPC (z angl. Energy Performance Contracting)? Je to dnes asi nejvýhodnější způsob, jak mohou obce snížit náklady na energie potřebné pro provoz vlastních budov a třeba i veřejného osvětlení a jak tyto objekty modernizovat.

Je samozřejmě možné využít „klasickou“ cestu a vypsat veřejnou zakázku na dodávky financované z vlastních peněz, případně s využitím dotačních programů. Četné municipality už ale zjistily, že to mohou zkusit i jinak, využít metodu EPC a spojit elegantně několik věcí dohromady. To vše s významnou přidanou hodnotu, kterou u „tradičního“ přístupu k řešení nedostanou. O co přesně jde? Stručně řečeno, o energetické služby se zárukou na dosažení úspor energií a souvisejících nákladů. Metoda EPC klade na poskytovatele plnou zodpovědnost za návrh, projektování a aplikaci opatření, zajišťujících úsporu energie a provozních nákladů. Následně je také zodpovědný za dosažení úspor energií a provozních nákladů. Pokud by toho poskytovatel nedosáhl, je povinen klientovi uhradit rozdíl mezi zaručenou a dosaženou úsporou.

V praxi to funguje
Naštěstí již máme celou řadu příkladů, které dokazují, že tento koncept funguje nejen na papíře, ale i v praxi. Je možné poukázat na projekty EPC ve městech Chrudim, Moravská Třebová, Klatovy, Písek, Holice, Valašské Meziříčí, Opava, Mělník, Zlín, Rakovník, Nymburk, Mladá Boleslav, Kopřivnice, městských částech Praha 3, 12, nebo 13 a v mnoha dalších.

Projekty EPC realizované v oblasti technických zařízení obecních budov běžně šetří mezi 10 až 25 % energií a nákladů ve srovnání s výchozím stavem. Tak třeba při ročních nákladech na energie a provoz ve výši 10 milionů korun ročně a střízlivém odhadu úspory ve výši 12 %, se dostaneme k částce 1,2 milionu korun za rok. Příkladem je město Chrudim. To metodou EPC realizovalo řadu úsporných opatření v hodnotě 9,6 miliónů Kč a poskytovatel klientovi nyní garantuje po dobu deseti let roční úspory ve výši minimálně 1,4 miliónu Kč.

Při vyšších výchozích nákladech pak logicky mohou být finanční úspory vyšší. Avšak ani menší města a obce nemusí být „mimo hru“, což dokazují příklady z Pardubického kraje. Do realizace projektu EPC se v roce 2016 pustilo město Skuteč, které tak ve dvou základních školách, ve školce, plaveckém bazénu a v seniorcentru získá, mimo jiné, nové zdroje tepla, nové osvětlení a opatření pro úsporu vody, s garancí roční úspory 1,3 milionu Kč po dobu trvání smlouvy v délce 8 let.

Dalším podobným příkladem je město Přelouč, které je nyní ve fázi zadávacího řízení na výběr poskytovatele. Na loňské konferenci o poskytování energetických služeb se zárukou získaly oba tyto projekty 3. místo v soutěži o nejlepší projekt EPC za rok 2016.

Letos byl také otevřen jeden z největších projektů EPC ve veřejném sektoru v historii - energetické hospodářství Nemocnice Břeclav. Očekávaná energetická úspora je na úrovni 40 % a smluvní garance úspor nákladů činí 128 mil. Kč během 10 let.

Bonusy navíc
U projektů s garantovanou úsporou je navíc, proti klasickým způsobům modernizace energetického hospodářství budov a celých areálů, významným benefitem aplikace energetického managementu. Energetický management klientům přináší průběžnou kontrolu nad spotřebou energií, optimalizaci provozních podmínek a možnost reportingu úspor, které jsou výsledkem realizovaných opatření. Subjekty, které se rozhodnou pro realizaci projektu metodou EPC, získávají výhodu v případě posuzování žádostí o dotační prostředky z programu OPŽP. Taková žádost může při posuzování dostat více bodů a v případě schválení se výše podpory zvyšuje až na 45 %.

EPC je jen jednou z možností, jak dosahovat úspory energií. Jedná se však o způsob plně standardizovaný, na českém trhu používaný již déle než 20 let a tedy dostatečně ověřený, s benefity pro klienty, které jim jiné alternativy neposkytují.

Zpět
© 2018 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2018