Logo

 Aktuality 

Nominace na cenu Energetický starosta

12. 4. 2017

Cena Energetický starosta roku bude udělena v rámci výzkumu Město pro byznys starostům měst, obcí nebo městských částí za mimořádné osobní angažmá v oblasti hospodaření s energií nad rámec zákonných povinností a s přínosem pro spravovanou obec. Cílem je podpořit projekty na rozvoj odpovědného hospodaření s energií a přispívat k modernizaci a zlepšování životního prostředí obcí. Níže je seznam pěti nominovaných.

Skuteč
Pavel Bezděk

Město Skuteč se rozhodlo pod vedením Pavla Bezděka uskutečnit energeticky úsporná opatření pro vybrané budovy ve svém majetku. Nakonec podepsalo smlouvu na projekt EPC s garancí roční úspory ve výši cca 1,3 mil. Kč mezi lety 2017 – 2024. K úsporám dojde v budovách základní školy, mateřské školy, seniorcentra, plaveckého bazénu a penzionu pro seniory. Ve Skutči bude zaveden energetický management s důrazem na monitoring provozu a spotřeb energie instalovaných zařízení, vyhodnocení úspor a optimalizaci provozních parametrů a služby centrálního dispečinku. Skutečský projekt EPC také získal 3. místo v soutěži o nejlepší projekt řešený metodou EPC, organizované Asociací poskytovatelů energetických služeb. Výsledky byly vyhlášeny v listopadu 2016 v rámci Konference o energetických službách. Ve zvyšování energetické efektivity chce pan starosta dále pokračovat.

Přelouč
Irena Burešová

Za „starostování“ paní Burešové nyní v Přelouči probíhá výběrové řízení na realizaci projektu řešeného metodou EPC v 7 městských objektech. Vedení města rozhodlo na základě kladných zkušeností Pardubického kraje s projekty EPC řešit energetickou náročnost a modernizaci energetických zařízení ve vybraných budovách právě použitím této již mnoha lety ověřené metody. Připravovaný projekt v Přelouči získal společně s projektem v obci Skuteč 3. místo v soutěži o nejlepší projekt řešený metodou EPC, organizované Asociací poskytovatelů energetických služeb. Výsledky byly vyhlášeny v listopadu 2016 v rámci Konference o energetických službách. Svým dosavadním přístupem město projevuje vážný zájem o transparentní zvyšování energetické účinnosti.

Litoměřice
Ladislav Chlupáč

Z početných energetických projektů, které město Litoměřice realizovalo pod vedením Ladislava Chlupáče, zaujal porotu především Fond úspor energie Města Litoměřice. Ten má za cíl motivovat organizace města, zaměstnance i občany k společnému cíli a to šetřit energii a využívat obnovitelné zdroje. Další kroky a opatření k úspoře energie město následně financuje z již dosažených úspor. Projekt fondu počítá s postupným zateplováním objektů nacházejících se v majetku města, instalací fotovoltaických panelů, sledováním a pravidelným vyhodnocováním spotřeby energie a nákupem elektřiny a plynu na burze. Nedílnou součástí projektu je i instalace fotovoltaických elektráren na budovách v majetku města. Fond úspor energie funguje způsobem, kdy celkem 35 % naspořených prostředků jde do rozpočtu města. Dalších 30 % zůstává ve fondu s tím, že finance jsou reinvestovány do oblastí, které mohou přinášet další úsporu. Příspěvkovým organizacím města zůstává s ohledem na motivaci k šetrnému chování 30 % dosažených úspor. Zbývajících 5 % je alokováno do fondu odměn.

Moravská Třebová
Miloš Izák

Město Moravská Třebová se pod vedením starosty Izáka věnuje energetickým otázkám dlouhodobě a systematicky. Jeho dva projekty EPC přinášejí roční úsporu v celkové výši cca 4,5 mil. Kč. Úspory budou městu přicházet po dobu deseti let, mezi roky 2015 a 2024. Úsporná opatření přitom nejsou projektována jen pro budovy typu základní školy nebo objekt sociálních služeb, jak je tomu při využití metody EPC ve městech obvyklé, ale i pro moravskotřebovský zámek. Ve městě je též v dalších objektech, které „nepatří“ do projektu EPC, zaváděn energetický management s důrazem na monitoring provozu a spotřeb energie instalovaných zařízení, jeho vyhodnocení a optimalizaci provozních parametrů, vše v rámci služby centrálního dispečinku. Další projekty pro zvyšování energetické efektivity jsou plánovány v blízké budoucnosti.

Písek
Eva Vanžurová

Eva Vanžurová jako starostka Písku úspěšně vede projekty v oblasti EPC i konceptu tzv. „smart cities“. Město má podepsané 2 smlouvy na projekty EPC, které jeho obyvatelům ročně garantují úsporu cca 3,9 mil. Kč. Z posledních projektů lze jmenovat například energetický portál města, který staví právě na dosavadním projektu EPC nabízejícím další potenciál rozvoje zejména v oblastech inteligentního řízení spotřeby energie a energetického hospodářství budov, energeticky úsporných řešení a inteligentního řízení městských služeb směrem k efektivnímu využívání energie. Energetický portál zajistí průběžné sledování stavů spotřeb médií (tepelné energie, plyn, voda, el. energie) a umožní jak spotřebitelům médií (zpravidla správcům budov), vlastníkům budov (Město Písek), tak ostatním uživatelům (veřejnost) sledovat zpětný vývoj a především predikci spotřeb energií.

Zpět
© 2018 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2018