Logo

 Aktuality 

Nová soutěž Investičně atraktivní region

5. 12. 2017

Agentura CzechInvest se zapojila s novou soutěžní kategorií Investičně atraktivní region do 9. ročníku tradičního výzkumu Město pro byznys, který provádí  společnost Communa.

Stala se tak jedním z hlavních partnerů výzkumu  vedle Svazu měst a obcí ČR.  Do nové kategorie se mohly přihlásit obce jakékoliv velikosti, včetně sdružení obcí.  Celkem se v prvním ročníku přihlásilo 54  soutěžících. Cílem soutěže je propagovat  význam spolupráce municipalit s místními  podniky v hospodářském rozvoji regionu.  Obce, které spolupracují s místními  zaměstnavateli při vytváření zdravého podnikatelského prostředí, mají prokazatelně  vyšší životní úroveň a sociální vybavenost. Mezi hlavní hodnotící kritéria soutěže patří  velikost investic do podnikatelské infrastruktury,  kvalita výuky na místních základních školách,  investice do vzdělávání a formy a hloubka  spolupráce zástupců radnic s lokálními  podnikateli. Porota byla složena z odborníků působících v daném kraji, typicky zástupců  regionálních rozvojových agentur, hospodářské  komory či Svazu průmyslu a dopravy.  

Do finále soutěže Investičně atraktivní region  byli nominováni: Město Kunovice, STAR  Region, město Třebíč, město Třinec, město Plzeň a město Prachatice.

V rámci akce Investor a podnikatelská nemovitost roku 2016 předali zástupci CzechInvestu ocenění třem regionům  za jejich přístup k rozvoji podnikatelského a investičního prostředí. Po regionálních kolech, které byly součástí  letošního ročníku výzkumu Město pro byznys, si tak ocenění v kategorii Investičně atraktivní region odnesli:

1. místo STAR Region
Středočeský kraj STAR Region sdružuje obce Dolní Břežany,  Zlatníky – Hodkovice a Vestec. Obce strategicky  investují do rozvoje infrastruktury, spolupracují,  pravidelně se setkávají s podnikateli a vytvářejí  příznivé podnikatelské prostředí.

2. místo Město Kunovice
Zlínský kraj Město Kunovice efektivně investuje do rozvoje  podnikatelského prostředí. Radnice je otevřená  vůči názorům investorů a provozuje vlastní  podnikatelský inkubátor.

3. místo Město Třinec
Moravskoslezský kraj Město Třinec dlouhodobě podporuje spolupráci  místních firem a vzdělávacích institucí, investuje  do rozvoje podnikání, věnuje se regeneraci  brownfieldů. Úspěchem je také vybudování  průmyslové zóny Baliny, která přilákala řadu  zajímavých investorů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do celostátního kola byly nominovány obce/sdružení obcí za:

Město Kunovice
efektivní kombinaci investic do rozvoje podnikatelského prostředí,
otevřenost radnice vůči názorům podnikatelů a rozsáhlou připravenost infrastruktury, vč. provozování  podnikatelského inkubátoru, což v národním srovnání měst velikosti Kunovic  (cca. 5 tis. obyvatel) rozhodně není samozřejmostí

 Star Region
STAR REGION, který sdružuje obce Dolní Břežany, Zlatníky - Hodkovice a Vestec  za komunikaci a spolupráci,
významné a kontinuální investice do  vědecko-technické infrastruktury a systematický rozvoj doprovodné infrastruktury,
pravidelné informování a schůzky s podnikateli a vytváření příznivého prostředí pro podnikatelskou činnost

 

Město Třebíč
odvážné  investice do průmyslové zóny z vlastních prostředků města,
ambiciózní incomingovou kampaň Třebíč žije! zaměřenou z velké části na podporu podnikání,
nový akční plán s příslibem budoucích investic do podnikatelského prostředí ve městě
 


Město Třinec
dlouhodobou práci vedení města, která vyžaduje splnění tří podmínek, jimiž jsou kontinuita  a stabilita radnice, spolupráce s Třineckými železárnami (hlavní zaměstnavatel ve městě) a dalšími většími či menšími podnikatelskými subjekty na území města,
spolupráci firem a místních škol, investice do vzdělávání, zejména technického směru – Střední odborná škola Třineckých železáren, místní základní školy (Mezinárodní řemeslné hry),
podporu rozvoje podnikání  a vznik nových firem ve městě, partnerství  s třineckým inkubátorem STEEL IT, přeshraniční spolupráce – Polsko, Slovensko,
regeneraci brownfieldu a vybudování průmyslové zóny Baliny (2001)

Město Plzeň
město Plzeň plně využívá marketingové aktivity, které rozvíjejípodnikatelské prostředí a spolupráci města s podnikateli, jako jsou osobní setkávání, business snídaně, business newsletter a další tematicky zaměřené platformy a konference,
město též rozvíjí aktivity vedoucí k růstu atraktivity  technického vzdělávání a podporuje  spolupráci podnikatelských subjektů se Západočeskou univerzitou v Plzni. Právě univerzita společně se svými výzkumnými centry výrazně rozvíjí vědecko-výzkumný potenciál města

 


Město Prachatice
Prachatice zaujaly především svým přístupem k podnikové sféře. Město podporuje místní podniky prostřednictvím veřejných zakázek, pro zaměstnance prachatických podniků má připraveny městské byty a firmy aktivně propojuje se školami,
vedení města pak pravidelně navštěvuje zdejší podniky, se kterými probírá jejich aktuální potřeby

 

Zdroj: Region report 2/2017, CzechInvest, Patrik Reichl a kol.

Zpět
© 2018 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2018