Logo

 Tiskové zprávy 

Jasným vítězem je Děčín. Stal se Městem pro byznys Ústeckého kraje

12. 2. 2019

Srovnávací výzkum Město pro byznys jednoznačně ukázal, že Děčín je podnikatelsky nejatraktivnějším městem v celém Ústeckém kraji. Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Na druhé příčce se v kraji umístily Lovosice a na třetí Ústí nad Labem. Srovnávací výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Děčín suverénně obhájil svoji loňskou pozici
V kategorii podnikatelského prostředí se Děčín umístil v první pětici, v přístupu veřejné správy si opět vedl nejlépe ze všech měst v regionu, což mu vyneslo celkově první místo. Děčín stále zůstává městem, které má nejvyšší podíl podnikatelů v kraji, přičemž velmi vysoký je rovněž meziroční nárůst ekonomických subjektů. Také ceny stavebních pozemků jsou v rámci kraje na nízké úrovni, což opět láká investory.  V přístupu veřejné správy město boduje z pohledu podnikatele kvalitními webovými stránkami. Může se pochlubit rovněž nízkou daní z nemovitosti a vysokým podílem výdajů věnovaných na veřejnou dopravu.  

„Velmi intenzivně u nás pracujeme na podpoře středního odborného vzdělávání. Zároveň nechceme, aby kvalifikovaní absolventi potom působili jinde, a proto podporujeme podnikání, aby u nás absolventi měli uplatnění. Neignorujeme žádné překážky, ale ani se na ně nevymlouváme. Snažíme se je všemi silami eliminovat. Změny, ke kterým u nás v posledních letech dochází, vnímám velmi pozitivně a jsem rád, že nejsem sám,“ okomentoval krajské vítězství zastupitel a předseda finančního výboru města Děčín Pavel Herites.